از حجت‌الاسلام محمدجواد نظافت منتشر شد؛
چگونه حزب خداوند پیروز می‌شود؟
جزوۀ «چگونه حزب خداوند پیروز می‌شود؟»، از حجت‌الاسلام «محمدجواد نظافت» در باب کار تشکیلاتی و ویژگی‌های یک تشکیلات ولایی به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید منتشر شد.
چگونه حزب خداوند پیروز می‌شود
 • وابستگی به نفتدر گزیده صوت پیش‌رو دکتر خوش‌چهره وابستگی را در حوزه‌های مختلف تعریف می‌کنند. ایشان یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های نظام را وابستگی شدید درآمد ملی به نفت می‌دانند.
 • سید سعید راست خدیو تشریح می‌کند؛
  مبانی کلی حاکم بر رویکردهای مختلف علوم اجتماعی
  فلسفه علوم اجتماعیفلسفۀ علوم اجتماعی به مبانی کلی حاکم بر رویکردهای مختلف علوم اجتماعی نظر دارد. راست خدیو در این نوشتار به معرفی مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختیِ سه پارادایم اصلی علوم اجتماعی مدرن، می‌پردازد.
 • حقوق خانوادهدر گزیده صوت پیش رو دکتر علی غلامی به تبیین چند نمونه از «تعارضات حاکم بر نگاه به خانواده در غرب واسلام» می پردازد. یکی از تعارضات این است که در غرب دو نهاد فردگرا و جمع‌گرا وجود دارد اما در اسلام سه نهاد فرد، جامعه و خانواده وجود دارد. تعارض دوم حوزه مدیریت خانواده و تعارض سوم در بحث اقتصادی است.
 • روایت مطهردر گزیده صوت پیش‌رو حجت‌السلام دکتر سوزنچی به تبیین «نحوه شناخت دعوت اسلام» در منظومه اندیشه‌ای شهید مطهری «ره» می‌پردازند. از دیدگاه شهید مطهری برای بررسی دعوت اسلام به دو شکل می‌توان عمل کرد: یکی بررسی تعالیم مکتوب اسلامی راه دیگر، بررسی رفتار صاحبان و اولیای دین است.
 • نوشتاری از حجت‌الاسلام علوی
  اربعین؛ فرصتی برای تربیت متفاوت
  گنبد مستجابدر نوشتار پیش‌رو، حجت‌الاسلام علوی به بررسی تربیت متفاوت پیاده‌روی اربعین با دیگر فضاهای دینی می‌پردازد. وی معتقد است برای رسیدن به درجات عالی باید از دین‌داری حداقلی گریخت.
 • تربیت اقتصادیدر گزیده صوت پیش‌رو، دکتر مهدی طغیانی به اهمیت آموزش اقتصادی در نظام آموزشی کشورها اشاره می‌کند و تاریخچه تحول نظام آموزشی آمریکا را به عنوان نمونه بیان می‌کند.
آخرین عناوین
روایت مطهر-جلد-۵۵۰سلسله نشست‌های تبیین اندیشه‌های استاد شهید مرتضی مطهری با عنوان «روایت مطهر» در حال برگزاری‌ست. در این نشست‌ها حجت الاسلام سوزنچی بر اساس کتب طرح بینش مطهر به ایراد سخنرانی می‌پردازند.
وابستگی به نفتدر گزیده صوت پیش‌رو دکتر خوش‌چهره وابستگی را در حوزه‌های مختلف تعریف می‌کنند. ایشان یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های نظام را وابستگی شدید درآمد ملی به نفت می‌دانند.
پرویز داودیبه گزارش روابط عمومی مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید؛ در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، « دکتر پرویز داودی » استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون اول دولت نهم از غرفۀ نشر سدید بازدید کرد.